Školství a vzdělání v Dominikánské republice

Školství a vzdělávací systém v Dominikánské republice

V Dominikánské republice je povinná a bezplatná školní docházka na základní úrovni (není povinna na sekundární úrovni). 90% dominikánů jsou oficiálně gramotní.

V Dominikánské republice jsou veřejné základní školy (public school), které jsou zdarma a podporují vzdělání nejchudších rodin. Dále tu jsou soukromé základní školy (private school), kde se platí školné a výuka je ve španělském jazyce. S přílivem cizinců vzniká čím dál více mezinárodních soukromích škol (international school), kde probíhá výuka v anglickém jazyce i španělském jazyce.

Znepokojující je předčasné ukončení školní docházky pro dominikánské studenty. Vzdělání je povinné a zdarma pouze do věku 14 a jen 10% studentů pokračuje ve studiu střední školy. Ministerstvo školství, odpovědný za veřejné školy, se však snaží zlepšení kvalitu vzdělávání vytvářením nových učeben a snižováním počtu žáků ve třídách, investuje do vzdělávání každoročně peníze, ale i přesto je to nedostačující.

Vzdělávací systém v Dominikánské republice je rozdělen na 4 části:

 • Pre-school – předškolní vzdělávání (Nivel Inicial)
 • Primary school – základní vzdělávání (Nivel Básico)
 • Secondary school – středoškolské vzdělání (Nivel Medio)
 • Higher school – vysokoškolské vzdělání (Nivel Superior)

Školní rok v Dominikánské republice začíná v polovině srpna a končí v polovině června. Vyučování probíhá od pondělí do pátku. Školní rok se skládá ze dvou semestrů. Zimní semestr trvá od polovina srpna do poloviny prosince, kdy začínají vánoční prázdniny a letní semestr navazuje od Vánoc do poloviny června. Letní prázdniny trvají 8 týdnů.

Kromě výjimky některých soukromých škol, nosí všechny děti v dominikánských školách školní uniformu. Každá škola (colegio) má svou typickou uniformu, která se liší barvou a výšivkou symbolu školy. Veřejnou školu poznáte podle světle modrého trička s límečkem a hnědých kalhot pro chlapce a sukně pro děvčata. Soukromé školy mají různé barvy kalhot i triček a liší se také na sportovní uniformu (nosí se dle rozvrhu na sportovní den)  a formální uniformu (zbylé dny dle rozvrhu a na formální akce).

Děti ve školách nedostávají klasické známky jako české děti, ale jsou hodnoceni na procenta a dostávají známky od A+ do F.

Školy akreditované Ministerstvem školství Dominikánské republiky nabízejí osvědčení platná pro dominikánské, evropských a amerických univerzity. Nicméně studenti, kteří plánují pokračovat ve vysokoškolském vzdělání ve Spojených státech navštěvují školy akreditované US jižního sdružení vysokých škol (SAC). Studenti se zájmem o další studium v Evropě potřebují mezinárodní maturitu (International Baccaulaureate curriculum).

Většina škol Dominikánské republiky jsou instituce, kam chodí děti od 3 let až po maturitu, tedy studují děti od předškolního věku až po středoškoláky v jednom Colegiu.

veřejné školy
soukromé školy
uniformy soukromé mezinárodní školy

Veřejné školy (public school)

Veřejné školy  umožňují všem dětem od 6 do 14 let se zdarma vzdělávat v Dominikánské republice.

Kvalita vzdělávání na těchto školách se však za poslední roky příliš nezlepšila a to hlavně kvůli nedostatku vládních výdajů. Ačkoliv se dominikánská vláda a sdružení místních charit snaží o snížení počtu dětí na veřejných školách jsou třídy stále přeplněné a to má dopad na kvalitu výuky. Vyučování probíhá pouze ve španělském jazyce a každý žák musí chodit čistě a řádně oblečen ve školní uniformě. Do školy se chodí od pondělí do pátku.

Typický školní den v Dominikánské republice začíná už v 7:30 příchodem dětí do školy. v 7.45 probíhá každodenní ceremoniál, kdy se vztyčuje dominikánská vlajka a děti i učitelé zpívají dominikánskou hymnu zakončenou modlitbou. V 8 hodin ráno začíná vyučování a končí kolem 2 hodiny odpoledne. Chodit do školy na půl dne je  v Dominikánské republice zcela běžné. Někdy se také může stát, že vyučování je v odpoledních hodinách, například začíná ve 12 hodin a končí v  6 odpoledne. Takže není vůbec divné, když vidíte odcházet děti ze školy až navečer.

Předměty vyučované na veřejných školách jsou na úrovni základního vzdělávání. Bohužel neexistuje možnost větší přípravy pro studenty, kteří mají lepší prospěch a chtěli by připravit na střední školu. Není příliš možností ve způsobu přípravy žáků učiteli na odborné kurzy na střední školu.

dívčí uniformy ve veřejné škole

Soukromé školy (private school)

Soukromé vzdělávání v Dominikánské republice má dlouhou historii a počet žáků zapsaných v soukromé škole se vzhledem ke zhoršení veřejného školství  nadále zvyšuje.

Soukromé školy v Dominikánské republice mívají více dětí různých národností než veřejné školy. Výuka probíhá ve španělském jazyce, ale značná část výuky je také v anglickém jazyce nebo mají anglický jazyk jako samostatný předmět vyučování.

Školné a další náklady jsou v každé škole jiné; všeobecně však platí pravidlo, čím starší dítě, tím vyšší poplatky.

Náboženské soukromé školy, jsou částečně za určitých podmínek financované státem.

Soukromé i veřejné školy jsou ukončené dominikánskou maturitou, musí dodržovat akademického harmonogramem stanoveným ministerstvem a přijmout národní zkoušky na konci základního a středního vzdělávání.

Mezinárodní školy (international school)

Mezinárodní školy v Dominikánské republice jsou instituce, které se částečně řídí osnovami ministerstva Dominikánské školství a jsou většinou rozšířené o  akreditována osnovy CASI  ze Spojených států. Absolvování školy se všemi certifikáty a vysvědčeními  jsou platné ve všech cizích zemích v souladu s mezinárodními smlouvami s Dominikánskou republikou.

Mezinárodní školy neustále modernizují svou infrastrukturu k získání co nejlepších technologických zdrojů s cílem nabídnout lepší kvalitu služeb a zajistit co nejlepší možnou přípravu pro jejich studenty na další studia. Škola má mezinárodní zastoupení z řad studentů ale i profesorského sboru. Pravidla, způsob výuky a filosofie jsou na každé škole jiné.

Předškolní vzdělání – Pre-school

Předškolní vzdělávání je v Dominikánské republice nazýváno pojmeme „Nivel Inicial“. Jedná se o tvz. školky, které jsou určeny pro děti od tří do šesti let. Je tu spousta mezinárodních soukromých školek, například ruská, německá nebo americká per-school.  Poslední rok předškolního vzdělávání je povinný a připravuje děti na první třídu.

předškolní vzdělávání v Dominikánské republice
zákládní vzdělání v Dominikánské republice

Základní škola – Primary school

Základní vzdělávání v zemi se řídí podle osnov západních standardů. Probíhá na soukromých školách a  na veřejných školách zdarma . V Dominikánské republice je nazývá „Nivel Basico“ a je povinné pro děti ve věku 6 – 14 let.

Střední škola – Secondary school

„Nivel Medio“ jsou různé střední školy pro studenty ve věku 14 až 18. Tento stupeň vzdělání není v zemi povinný, a proto počet dětí, kteří se podílejí je znepokojivě nízká. Studium na střední škole je zakončeno tzv. Bachillerato, což odpovídá maturitě, která umožňuje studentům pokračovat ve studiu na vysoké škole.

 

střední škola v Dominikánské republice
vysoké školy v Dominikánské republice

Vysoké školy

Tento systém vysokého školství se skládá instituce vyššího vzdělávání  a univerzit, které jsou většinou soukromé. V dominikánské republice se tento stupeň vzdělání nazývá „Educación Superior“

Dominikánská republika má mnoho institucí určených k vysokoškolskému vzdělání. Jsou zde vysoké školy s pedagogickou fakultou, lékařskou fakultou i technické univerzita.

University of Santo Domingo je státní instituce terciárního vzdělávání v Dominikánské republice. Je nejstarší univerzitou v „Novém světě“, která byla založena už v roce 1538. Studenti, kteří se na tuto vysokou školu dostanou mají velké štěstí, protože vzdělání je plně financováno vládou.

Mezinárodní školy v Sosúa - Cabarete

Isla Academy

ISLA Academy je unikátní soukromá mezinárodních škola  v Dominikánské republice. Nachází se mezi městy Cabarete a Sosua, na severním pobřeží Dominikánské republiky. ISLA Academy nabízí předškolní, základní, střední vzdělávání dětí s vysoce kvalitními, důslednými a milými učily především v anglickém jazyce. Tým ISLA akademie se skládá z mezinárodně certifikovaných, zkušených učitelů z osmi různých zemí.

ISLA Academy je jedinou institucí v této oblasti, která nabízí  metodu vyučování založenou na učení v poznání. Cílem je, aby děti měli školu rádi a chtěli se sami vzdělávat. Škola nemá žádné uniformy a děti nepotřebují učebnice.  Vyučování probíhá v malých třídách bez lavic a nebo ve venkovním prostoru. Důraz je kladen na jedince a ke každému studentu se přistupuje individuálně. Zajišťuje, že studenti jsou připraveny pro globální společnosti, a vybízí je, aby se staly aktivními účastníky svého vlastního vzdělání.

Pro více informací: http://www.islaacademy.com/

Isla Academy v Dominikánské republice
Isla Academy v Dominikánské republice

Garden Kids International School

Více informací: http://gardenkids.edu.do/

Garden Kids International School
Garden Kids International School

INTERNATIONAL SCHOOL OF SOSUA (ISS)

Více informací: http://www.issosua.com/

International School of Sosúa
International School of Sosúa

Vysoké školy v Dominikánské republice

 • COINED Spanish Experiences: Learn Spanish in Latin America

  Globální vedoucí organizace v Latinské Americe na poli mezinárodního vzdělávání. Naše španělské školy se nacházejí po celé Latinské Americe a ve Španělsku a jsou tou nejlepší volbou, pokud uvažujete o učení tohoto fascinujícího jazyka. Jsme nadšení pro to co děláme a naším posláním je rozvíjet život-měnící zkušeností.

  Nabízíme mezinárodními zkušenostmi v oblasti vzdělávání, jazyky a pracovních příležitostí. Vybírat si můžete z mezinárodních center ve 47 městech v 14 zemích latinské Ameriky. Jsme specialisté na programy, které mají španělštinu jako hlavní složky. Naše „experiencias en Español“ zahrnují více než 4000 účastníků ročně.

ADEN Business school

Spanish Schools, Volunteers & Interships all over Latin America pro více informací klikněte zde...

 • ADEN campus Republica Dominicana

  Santo Domingo se stala jedním z největších kulturních, finančních, politických, obchodních a průmyslových center Dominikánské republiky. Město má hlavní a nejstarší přístav v zemi umožňující obchodování s okolními zeměmi a tím také přitahuje renomované mezinárodní firmy. Největší a nejvíce uznávané firmy v zemi se nachází ve městě Santo Domingo, kde je i většina kanceláří a poboček zahraničních společností.

  Prostřednictvím našich výcvikových programů se snažíme udělat z našich studentů výkonné, strategicky přemýšlející a vůdčích schopností vybavené mladé lidí, kteří budou konkurenceschopnými manažery ve svých organizacích  v mezinárodním kontextu.

ADEN campus Republica Dominicana, pro více informací klikněte zde...

 • ADEN Business School

  ADEN – „VZDĚLÁVÁNÍ orientovaná praxe“ je mezinárodní vzdělávací síť akreditované ACBSP, jehož hlavní činností je jeho Business School, která byla založena v roce 1992. Je zaměřena na profesní rozvoj manažerů a obchodních manažerů, jak modality jako e-learning. V současné době má 26 kanceláří v 17 zemí celé latinské Ameriky a v Evropě. Opírá se o výzkum prováděný v rámci univerzity Senior Management.

  Nabízí možnost prestižních studiích na  amerických a evropských univerzitách. Vzdělávání na této škole je zaměřené na praktické uplatnění a využití metodik interaktivní, zážitkové a rekreační tříd podle učitelů, kteří předávají své obrovské manažerských zkušeností a přenos osvědčených postupů mezi firmami v celé Latinské Americe a ve Španělsku.

   

   

ADEN Business School pro více informací klikněte zde...

 • Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña

Henriquez Urena National University Pedro byla založena 21. dubna 1966 jako soukromá, nezisková instituce. Jméno Pedro Henríquez Ureña bylo vybráno pro univerzity jako pocta a uznání tohoto velkého dominikánského filologa a humanistu, který je proslaven svou literaturou nejen v Americe ale i po celém světě.

UNPHU zahájila svou činnost 19. listopadu 1966 a od té doby trénuje profesionály a má víc než 29.000 absolventů, kteří jsou ve svých profesních oborech uznáni jak v Dominikánské republice , tak po celém světe.

Univerzita zahrnuje velkou nabídkou vzdělávání:

 • Škola zdravotnických věd Pedro Henríquez Ureña National University se skládá ze čtyř škol: Medicína, stomatologie, a farmakologie, jakož i tři akademické jednotky: postgraduální studium a výzkum a veřejné zdraví.
 • Škola ekonomických a společenských věd vznikla v roce 1966, tedy ve stejný rok, kdy byla univerzita založena. To má za důsledek, že tato katedra má druhý největší počet absolventů v zemi v hospodářských a společenských věd, které zastávají pozice ve vládě, bankovnictví a širokou škálu soukromých firem.
 • Právní škola a studium politických věd je složený z akademického útvar School of Law, která nabízí kariérní program bakalářský titul v oboru právo.
 • Katedra studia vědy a techniky
 • Pedagogiská fakulta a studium humanitních věcí. Historie škole humanitní studií a pedagogiky sahá k samým počátkům univerzity Pedro Henríquez Ureña v roce 1966.
 • Katedra architektury a umění je škola, která spravuje studium architektury a rozvoje měst, designu a výtvarného umění.
 • Škola zemědělských věd a přírodních zdrojů byl vytvořena v roce 1966 jako druhá škola zemědělských věd v této zemi. Nabízí  studijní programy pro kariéry agronom, veterinář, …

Universidad Henriquez Urena pro více informací klikněte zde...

Universidad National Pedro Henríquez Ureňa