Fauna a flóra

Fauna a flóra v Dominikánské republice

Typické rostliny v Dominikánské republice

Téměř třetinu rozlohy Dominikánské republiky pokrývají lesy a pralesy, najdeme zde 74 chráněných území a přírodních památek, z toho je 14 národních parků (11 pozemních a 3 mořské) a 9 vědeckých rezervací. Vegetace čítá 5600 druhů rostlin, z nichž více než třetina je endemických.

Dominikánská republika je co se rostlinstva týče velice bohatou zemí. Rozmanitost druhů je dána tím, že se ostrov rozděluje na mnoho vegetačních pásem, čemuž dopomáhá faktor velkého rozdílu v nadmořských výškách na různých částech ostrova. V zemi jsou zastoupena všechna klimatická pásma, tedy kromě zón věčného ledu a sněhu, s čímž jsou také spojeny nejrozmanitější druhy vegetace. Na ostrově nalezneme přes 600 různých druhů stromů a stovky nejrozmanitějších kapradin.  Vyskytují se tu  suché tropické pralesy, subtropické vlhké pralesy, horské borové lesy, křoviny, porosty mangrovníků a kaktusové polopouště.

Ve vyšších polohách můžete nalézt mimo jiné západoindický cedr, horské palmy, divoké avokádo, stromové kapradiny, orchideje, bromélie a na březích potoků také hustý bambusový porost. Jen v Národním parku del Este roste okolo 300 druhů orchidejí.V suchých částech ostrova dominuje ságovník, zimostráz, akácie nebo divoké mandloně. Subtropický prales, vyplňující většinu údolí a celý poloostrov de Samaná poznáte podle výskytu palem královských a jaguářích, mahagonů, muškátů, divokých oliv, ledvinovníků (kešu) a nízkých dubů. Při pobřeží naleznete také velmi zajímavé mangrovníkové lesy, které jsou nejvíce v Národnímu parku Los Haitises. Na jihozápadě ostrova, kde převládá pouštní typ krajiny, rostou převážně sloupovité kaktusy a opuncie.  Pobřeží Dominikánské republiky lemují palmy. Nejvíce se zde vyskytují palmy královské a palmy kokosové.

Velice dobře se tu daří tropickému ovoci – mangu, avokádu a papaje. V Dominikánské republice se hojně pěstují i banány, melouny a ananasy. Nížiny jsou vhodné pro pěstování tabáku, cukrové třtiny a citrusů, v přímořských oblastech nepřehlédnete rozsáhlá rýžová pole. O úrodnosti země vás přesvědčí i pole se zeleninou či jahodami a plantáže kávovníků, typické především pro vyšší oblasti. Další flóru tvoří kaktusy a akáty v suchých oblastech, orchideje a bromélie naopak ve vlhkých místech.

Swietenia mahagoni, tedy mahagon neboli Caoba je národní strom Dominikánské republiky

Národní přírodní parky Dominikánské republiky

V Dominikánské republice se nachází celkem 17 národních parků a rezervací. Národní parky bývají i častým motivem dovolené v Dominikánské republice. Nejnavštěvovanějším národním parkem je zřejmě Národní park del Este s divokými olivami, palmami a hispaniolským mahagonem na jihovýchodě ostrova. Národní park Del Este zaujímá rozlohu 430 km2 mezi Bayahibe a Boca de Yuma, včetně ostrovů Saona, Catalina a Catalinita.  V parku naleznete osm útesovitých teras a na 400 jeskyní s významnými archeologickými nálezy nástěnných maleb původních obyvatel indiánského kmene Taínů. Je zde několik krásných pláží a korálové pobřeží. Vegetace se skládá z pralesů a mangrovníků. V ekosystémech Národního parku Del Este, založeného roku 1975, žije 112 druhů ptáků, z nichž 8 je endemických. K nejvýznamnějším druhům patří holub antilský, který je na pokraji vyhynutí.

Těmi nejdůležitějšími národními parky této země patří Národní park Armando Bermúz a José del Carmen Ramirez sousedící v pohoří Cordillera Central. Žije zde totiž 47 druhů motýlů, které nebyly nalezeny nikde jinde na světě, a pramení zde 12 nejvýznamnějších řek celého ostrova (Yague del Norte, Bao, Jagua, …).

Velkou návštěvnost má též Národní park Monte Christi v severozápadní části ostrova v jehož subtropickém lesnatém porostu žije 163 druhů ptáků a 11 druhů plazů (včetně krokodýla amerického).

Dominikánská republika má také 3 národní parky na moři – Národní park Bauco de la Piata , kde je možno nalézt vzácné korálové ryby, chobotnice a úžasné korálové formace. Národní park La Paleta je vyhlášená oblast zejména proto, že sem od ledna do dubna připlouvají velryby ze severního Atlantiku, aby se spářily a porodily mláďata.

Národní park Los Haitises je chráněný tropický les o rozloze 1375 kilometrů čtverečních s bambusy, kapradinami a broméliemi. Roste zde přes 700 druhů rostlin, jakými jsou například cedr, mahagon či balzámové jablko a největší porosty mangrovníku v celé oblasti Karibiku. Mangrovníky jsou útočištěm ptáků, kterých v tomto parku žije více než 110 druhů, z nichž 13 je endemických, včetně vzácného Draco volans (Dráčka létavého) z čeledi agamovitých. Národní park Los Haitises je také domovem kapustňáků, mořských želv, netopýrů a hroznýšů.

typické květiny v Dominikánské republice
lesy a bujná flóra Dominikánské republiky
ovoce Dominikánské republiky
Národní park Del Este
kokosová palma
leguán nosorožčí
fauna Dominikánské republiky
krokodýl americký v jezeře Enriquillo, Dominikánská republika

Živočichové žijící v Dominikánské republice

Dominikánská republika je díky své malé rozloze ostrova a svým izolovaným postavením
v geologickém vývoji země velice chudá na savce. Ostrov je sopečného původu a z moře vyvstal
někdy před 75 milióny let. Mezi savce žijící na ostrově patří jen hlodavci a netopýři. Nejzajímavějším savcem je solenodon paradoxus – štětinatec podivný, který je na pokraji vyhynutí. Je to drobný noční živočich, připomínající hezčí krysu, který žije v jeskyních a kmenech stromů a živí se hmyzem.

Dominikánská republika je domovem více než 254 druhů ptáků, je bohatá nejen na exotické ptactvo – kolibříky, pěnice snovače, lesní holuby, sovy, vrány, vlaštovky, plameňáky, papoušky a pelikány, ale žijí zde i někteří ohrožení jedinci jako je hispánská ještěří kukačka, sova hrabavá, americká poštolka, plochozobec, hudsonský břehouš a brkoslavec palmový

Na ostrově můžete také nalézt několik tuctů druhů plazů a ještěrů, kteří zde však nejsou příliš častí, např. španělského hroznýše, nejedovaté užovky, hroznýše královského, želvy, gekony a velmi ohrožený druh leguána nosorožčího. V Lago Enriquillo můžete nalézt kolem 500 amerických krokodýlů, kterým se ve zdejších podmínkách tak daří, že představují jednu z největších divoce žijící populací krokodýlů na světě. Samice dosahují délky až 2,5 metrů a samci  dokonce až 4 metrů a jsou to noční lovci.

Podmořský svět se pak může pochlubit vzácnými korálovými rybami a nádhernými korály. Do zálivu Samaná také každoročně připlouvají velryby, zejména keporkaci, aby se zde spářily a přivedly na svět svá mláďata. Ve vodách u Dominikánské republiky můžete ojediněle spatřit karibské a antilské kapustňáky, kterým se přezdívá také mořské krávy. Ti se pasou na mořské trávě a zřídkakdy se vzdalují daleko od domova. Kapustňáci mohou vážit až 600 kg a žijí mírumilovně v malých skupinách. V mořích omývajících DR se také vyskytují čtyři z osmi světových druhů mořských želv – například kožatka velká, želva karetová a želva zelená.

Nebezpečným zvířetem tohoto ostrova je krokodýl, žádní jedovatí hadi se na ostrově nenacházejí. Můžete se ale v přírodě setkat s velkými pavouky – tarantulemi a štíry. Nejjedovatějším živočichem je stonožka „Cien piedras“! 

Typičtí živočichové žijící v Dominikánské republice

Pozorování velryb na poloostrově Samaná